Är ni i behov av parterapi?

Allt är inte alltid en dans på rosor i en relation och ibland kan ett sätt att minska konflikterna vara att gå i parterapi tillsammans. Det är då en form av terapi som har fokus just på att minska konflikter samt även kommunikationssvårigheter inom ett förhållande. En sådan terapi kan ge er insikten om det är värt att fortsätta tillsammans eller om ni ska gå skilda vägar. Sedan kan parterapi vara även för er so inte har så stora konflikter, men vill lära er att kunna kommunicera bättre.

Om du och din partner behöver ha denna terapi, eller annan hjälp, läs mer här.

Hur fungerar parterapi?

Det finns lite olika varianter av parterapi, men den vanligaste formen baseras på det som inom psykologin kallas systemteori.  Det bygger då på en idé om att förhållandet är ett system, och att båda parterna är väsentliga delar i systemet som är beroende av den andra delen.

Andra former och inriktningar av parterapi är EFT, IBCT och KBT. EFT står för emotionellt fokuserad parterapi, IBCT står för integrativ beteendeterapi för par och KBT är kognitiv beteendeterapi för par

Vad pratar man om på parterapi?

Samtalen mellan par och terapeut kan skilja sig en hel del åt, eftersom alla par är olika. Många gånger är det ändå vissa saker som är återkommande för de flesta. Ni kan få prata om vad ni anser är problemet samt att ni även får prata om saker som är bra i ert förhållande. 

22 Aug 2022