Har du behov av hjälp från personliga assistenter?

Kanske det är så att du sitter i rullstol, eller har andra funktionshinder, som gör att du inte kan klara av vardagen helt på egen hand? Det kan då vara så att du behöver hjälp från personliga assistenter. Om du vill, ansök om personlig assistans i Lund. För att ansöka om personlig assistans i Lund måste du först omfattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 51 kapitlet Socialförsäkringsbalken (SFB).

Du som är max 65 år och har stora och/eller varaktiga funktionsnedsättningar du kan ha rätt till personlig assistans. Det gäller då att du har behov av hjälp med dina grundläggande behov. 

Att ansöka om personlig assistans

Personlig assistans går det att ansöka om på två olika sätt. Det handlar om hur mycket tid per vecka du behöver ha hjälp. Om det är så att du har behov av hjälp mindre än 20 timmar per vecka, så ska din ansökan gå via kommunen. Men du som har ett större behov, med mer än 20 timmar per vecka, du ska vända dig till Försäkringskassan. 

Vad är grundläggande behov?

Det som personliga assistenter är till för, det är att hjälpa dig med det som kallas för grundläggande behov. Dessa handlar bland annat om att hjälpa dig med hygienen, äta, påklädnad, avklädnad, andas, gå på toaletten med mera. Det kan även omfatta att kunna kommunicera med andra och att få hjälp med sondmatning.

Du kan även ha rätt till personlig assistans för andra personliga behov i vardagen om du behöver hjälp med de grundläggande behoven. Det kan till exempel vara att ta hand om ditt hem, förflytta dig eller att delta i olika aktiviteter.

18 Oct 2022