Reklam som en relation

Många säger att de är trötta på reklam. Men det som man är trött på är antagligen orelevant reklam som stör andra aktiviteter. Man kanske är trött på tvättmedelsreklam som avbryter mitt i ett tv-program när man kanske inte ens tvättar själv, eller åtminstone inte har något behov av att byta tvättmedel eller köpa nytt tvättmedel än på länge.
Man kanske är trött på reklambladen som kommer i brevlådan fyllda med produkter som man ändå inte behöver. Men när reklam är som bäst vill vi nog ändå ha den.

Om vi har bestämt oss för att köpa en dator, så visst är det bra om vi får olika erbjudanden och information om olika modeller. Och det är också den relevanta reklamen som en företagare vill nå ut med.  Man vill inte lägga en massa pengar för att skrika för döva öron utan man vill nå kunden i det område eller i den målgrupp där man säljer tjänster eller produkter - När de är på jakt efter just den produkten.

Då blir reklamen som kommikationen i en relation mellan företaget och kunden.  Sedan om man har en tillräckligt stor målgrupp så fungerar naturligtvis metoder för att synas för den stora massan också, t.ex. banderoller med eget tryck, tryckt reklam i tidningar eller brevlådor eller vepor eller beachflaggor som visar upp varumärket och visar att det är något på gång.

För än kan vi inte ute i verkliga livet exakt veta vilka kunder som är på jakt efter just en viss produkt. Även om informationssamhället gör det lättare att nå en bit på väg.

29 Oct 2016